หนัง กู๋ หว่า ไจ๋ ทุกภาค การแปลอุทธรณ์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ: นอกเหนือจากความสำเร็จในเอเชียแล้ว “Young & Dangerous” ยังได้รับการตอบรับจากผู้ชมจากต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนทำให้ภาพยนตร์ฮ่องกงก้าวไปสู่โลกาภิวัตน์ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ธีมของภราดรภาพ ความภักดี […]